BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, May 24, 2011

PJ

Definisi kurikulum

· Sebagai satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau 1 dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dhajati (Ornstein & hunkins 1993,1998)

· Sebagai dokumen yang mengandungi rancangan pengajaran & pembelajaran yang mempunyai obj psikomotor,afektif & kognitif bagi 1 mata pelajaran

Konsep kurikulum

1. Menjadi dokumen khas dan panduan

2. Memberi tumpuan terhadap pembelajaran yang lebih menarik

3. Merupakan program pengaijan merujuk kepada mata pelajaran yang mengikut jurusan atau aliran yang ditetapkan

4. Membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang

5. Mempunyai konsep tersirat

Matlamat & obj. kurikulum

1. Sebagai garis panduan & penentu sempadan ilmu yang disampaikan

2. Menyampaikan maklumat mengikut peringkat

3. Melahirkan insan yang berkemahiran,berinovasi,berinovatif,berfitrah

4. Melahirkan insan yan seimbang dari segi JERIS serta berketampilan & mampu berfikir secara kreatif & kritis

5. Menguatkan hubungan kekeluargaan antara masyarakat majmuk

6. Membentuk masyarakat bersatu

7. Melahirkan insan yang mempunyai sifat saying & cintakan tanah air

Definisi kurikulum PJ

· Perkataan kurikulum berasal perkataan latin “currere”bermaksud berlari.

· Ini berdasarkan melalui perlumbaan larian & tempat berlari

· Kurikulm dapat dilihat hubungkaitnya dengan aktiviti kecergasan dan jasmani

· Istilah biasa,kurikulum diertikan sebagai rancangan suatu aktiviti pengajaran atau kandungan struktur suatu bidang atau kursus

· Kurikulum adalah rancangan yang tersusun,terancang & tersifat berterusan.

No comments:

Post a Comment